Privacybeleid

Privacybeleid

Bijgewerkt op 18-06-2021

Algemeen

 • MEDge, Kvk nummer: 77578937

 • Over dit beleid
  De privacy van gebruikers wordt gerespecteerd door MEDge. Als blijk van onze toewijding is dit privacy beleid ontwikkeld. In dit beleid wordt beschreven welke informatie wordt verzameld en hoe deze informatie gebruikt kan worden. Lees dit beleid bij gebruik van het digitale platform MEDge. Het beleid is onderhevig aan verandering, bekijk het beleid dus regelmatig.

 • Acceptatie
  Door gebruik van de website, het platform en diensten van MEDge, waaronder de MEDgeShare, accepteert u de meest recente voorwaarden en toepassingen van dit beleid. Het beleid is onderhevig aan verandering, bekijk het beleid dus frequent. 

 • Verantwoordelijkheid
  MEDge is verantwoordelijk voor verwerken van gegevens. Dit betekent dat MEDge bepaalt welke gegevens er worden verwerkt, hoe dat gebeurt, voor welk doeleinde en hoe lang, uiteraard in lijn met de privacywetgeving.

(Persoons)gegevens (hierna: gegevens)
Welke gegevens MEDge verwerkt hangt van uw rol en activiteiten op het platform. Hieronder vindt u gegevens die MEDge op verschillende momenten van u ontvangt en verwerkt.

 • Persoonsgebonden informatie zoals: (bedrijfs)naam, voornaam, achternaam, geslacht, leeftijd, adresgegevens, regio, telefoonnummer, e-mailadres, specialisatie, functie, educatie, cursussen, werkervaring, BIG-registratie (opdrachtnemer), talen, KvK gegevens, btw-nummer, identificatie, profielfoto’s, bank- en betalingsgegevens, assurantie gegevens, etc;
 • Gegevens die wordt verstrekt in communicatie met MEDge;
 • Gegevens van opdrachtgevers die een opdracht plaatsen en van opdrachtnemers voor zover deze gegevens nodig zijn om een MEDge (‘match’) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te maken;
 • Gevens in content door u geplaatst op ons platform;
 • Gegevens die u met ons deelt in communicatie met ons; 
 • Gegevens over het gebruik van ons platform zoals: voorkeuren voor expertiseopdrachten, voorkeuren voor opdrachtgevers/opdrachtnemers, expertiseopdracht geschiedenis, plaats- en annuleringsgeschiedenis, gemaakte uren, beoordelingen, zoekgeschiedenis, betalingen, opdrachtovereenkomsten, opdrachtlocaties, klikgedrag en reactiesnelheid;
 • Gegevens die worden gebruikt in beoordelingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer;
 • Automatische gegevens zoals: Gebruikers ID, Unique identifiers, IP-adres, Geschatte locatie (op basis van IP-adres) type browser, besturingssystemen, soort apparaat, applicatieversie, feedback gesprekken (via chat of antwoordformulier).

MEDge ontvangt en verwerkt ook gegevens vanuit externe bronnen. Met name om bepaalde gegevens te checken en te verzamelen. Hieronder vindt u gegevens die MEDge uit externe bronnen kan opvragen en verwerken.

 • Gegevens uit de Kamer van Koophandel om bedrijfsgegevens te checken en te verzamelen;
 • Gegevens uit het BIG-register om de registratie van de opdrachtnemer te checken en te verzamelen.

Doeleinden verwerken van gegevens

Hieronder leest u wat de voornaamste doeleinden zijn waarvoor MEDge uw (persoons)gegevens gebruikt.

 • Registratie. MEDge verwerkt gegevens om een registratie op MEDge mogelijk te maken, waardoor accounts en profielen kunnen worden gegenereerd;
 • Identificatie en autorisatie. MEDge verwerkt persoonsgegevens om de identiteit van opdrachtgever of opdrachtnemer te verifiëren en om deze partijen toegang te geven tot het platform. Onder identificatie en autorisatie vallen ook een BIG registratie check (voor opdrachtnemers) en een KvK check (eventueel voor opdrachtgevers);
 • Aanbieden van het platform en diensten. MEDge verwerkt gegevens zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruik kunnen maken van het platform en met elkaar in contact kunnen komen ten aanzien van een expertiseopdrachten. Hierdoor worden relevante expertiseopdrachten aangeboden en kunnen opdrachtgevers eenvoudig geschikte deskundige opdrachtnemers vinden;
 • Beoordelingen. MEDge gebruikt persoonsgegevens op het moment dat er een beoordeling wordt geplaatst op het platform. MEDge kan deze beoordeling aanpassen of eventueel verwijderen (op verzoek) indien deze niet relevant, beledigend of ongepast is;
 • Het sluiten van overeenkomsten. MEDge verwerkt gegevens zodat MEDge een overeenkomst met de opdrachtgever/opdrachtnemer kan aangaan en deze kan uitvoeren;
 • Communicatie. MEDge verwerkt gegevens om u te kunnen benaderen via telefoon, mail of post over relevante opdrachtgevers/opdrachtnemers, relevante expertiseopdrachten, updates met betrekking tot een expertiseopdracht, wijziging op het platform, wijzigingen in gebruikersovereenkomsten, nieuws, events, aanbieding, licenties of upgraden van accounts;
 • Verbeteren van het platform en diensten. MEDge analyseert informatie over de wijze waarop gebruikers van de website en het platform gebruiken om zo de gebruikerservaring te verbeteren.

Waarom mag MEDge deze (persoons)gegevens verwerken?
MEDge mag gegevens verwerken om verschillende redenen op grond van de privacywetgeving. De grondslagen leest u hieronder.
 

 • MEDge heeft uitdrukkelijke toestemming gevraagd;
 • De gegevens zijn noodzakelijk op grond van de overeenkomst die wordt gesloten tussen MEDge en opdrachtgever/opdrachtnemer (gebruikersovereenkomst);
 • De gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • De gegevens zijn noodzakelijk voor het gebruik en optimalisatie van het platform. Hierbij wegen wij uiteraard altijd af of ons belang zwaarder weegt dan uw eigen privacybelang.

Uw rechten
U heeft een aantal belangrijke rechten aangaande uw (persoons)gegevens.

 • U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die MEDge van u verzameld heeft.
 • Verder heeft u recht op correctie, aanvulling, verwijderen of afschermen van feitelijke gegevens, bijvoorbeeld als ze onjuist of onvolledig zijn;
 • U heeft recht op verzet, dataportabiliteit en vergetelheid;
 • Tevens heeft u recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
  Wanneer u een verzoek doet tot verwijdering van persoonsgegevens of in uw gebruikersprofiel aangeeft uw account te willen verwijderen, vernietigen wij uw persoonsgegevens direct.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden op onze eigen beveiligde server opgeslagen en niet langer dan noodzakelijk is of zolang MEDge wettelijk verplicht is.

Persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de periode dat u actief bent op het platform, tenzij er op basis van de wet een kortere bewaartermijn geldt of de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien u langer dan 12 maanden géén gebruik maakt van het platform van MEDge worden automatisch uw persoonsgegevens verwijderd.

Na beëindiging van de relatie tussen MEDge en opdrachtgever/opdrachtnemer, zal MEDge persoonsgegevens bewaren voor een periode die het in staat stelt om:

 • Te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaronder wettelijke bewaartermijnen;
 • Juridische claims te onderzoeken of verdedigen;
 • Vragen, verzoeken of klachten van opdrachtgevers/opdrachtnemers te behandelen;
 • Administratie te onderhouden voor analyse en/of controle.

Informatiedeling
Er worden niet zomaar persoonsgebonden gegevens met derden gedeeld. Met uitzondering van:

 • Derden die MEDge helpen de diensten uit te voeren en te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan softwareleveranciers of het verloningssysteem dat wordt gebruikt om opdrachtnemers mee uit te kunnen betalen. Met deze externe partijen sluiten wij overeenkomsten (verwerkersovereenkomsten) met betrekking tot beveiliging, geheimhouding en rechten;
 • Een onderzoek naar frauduleuze handelingen;
 • Het ten uitvoer brengen van bepalingen zoals opgenomen in de gebruikersovereenkomst;
 • Indien daar toestemming voor is gegeven of als de wet ons dit verplicht.

Daarnaast worden gegevens gebruikt, vaak geanonimiseerd, voor analytische doeleinden. Een opsomming kunt u vinden onder cookies.

Bescherming
MEDge neemt verstrekkende maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik, op technisch en organisatorisch gebied. Er zijn maatregelen genomen die zijn gericht op het bieden van voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens. Toch kan geen enkel systeem volledig beschermd zijn, dus kan MEDge de absolute veiligheid van persoonsgegevens niet garanderen. 

Gegevens op de MEDgeShare

MEDge heeft géén toegang tot alle data die op de MEDgeShare wordt gedeeld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zoals medische gegevens, cliënt/patiënt gegevens, logboeken en expertise rapporten etc.

Cookies

MEDge maakt gebruik van cookies om uw online-ervaring op de website en het platform te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat uw apparaat waarmee u onze diensten gebruikt wordt herkend en dat alle onderdelen goed werken en gebruiksvriendelijk zijn. De informatie die de cookies vergaren wordt opgeslagen op onze eigen beveiligde server.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat het platform en de MEDgeShare goed werkt. Er wordt door middel van cookies informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch invullen van je gebruikersnaam bij inloggen.

Analytische cookies
Deze cookies helpen het platform van MEDge te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over de manier waarop u de website, het platform en de MEDgeShare gebruikt. De informatie die de cookies verzamelen kan MEDge analyseren om verbeteringen door te voeren.


Marketing- en advertentiecookies
Deze cookies worden gebruikt om relevante en gepersonaliseerd advertenties aan u te tonen.

Socialmediacookies
Deze cookies worden geplaatst zodat u bepaalde informatie kunt delen en ophalen van social media. Dit kan via buttons op onze website.

Cookies niet toestaan, verwijderen of aanpassen

U kunt cookies uitschakelen in de browser. Ook kunt u instellen dat u een melding krijgt indien u er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kunt u altijd verwijderen via uw browserinstellingen.

Klachtrecht
Indien u van mening bent dat MEDge uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze nationale toezichthouder is belast met de controle op de naleving van privacy wet- en regelgeving.

Contact
Voor vragen omtrent dit beleid, wijzigingen, opmerkingen of andere vragen kunt u contact opnemen met MEDge via email: [email protected]. U kunt ook contact opnemen indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met gegevens. Als wij er dan niet uitkomen heeft u het recht op een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de nationale toezichthouder op de naleving van de privacywetgeving.