Vraag en Antwoord MEDge

Medisch Expert


Welkom op de informatiepagina van MEDge. Hieronder vindt u als medisch expert de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail ons dan op support@medge.care

Algemeen

MEDge is een digitaal platform dat het eenvoudig maakt voor opdrachtgevers om een medisch expert (opdrachtnemer) te vinden voor een expertiseopdracht (een medische expertise).

Opdrachtgevers plaatsen een expertiseopdracht op MEDge waarop de medisch expert reageert. Een opdrachtgever kan ook zelf op zoek naar een geschikte medisch expert. Een opdrachtgever kiest en/of accepteert de meest geschikte opdrachtnemer en daarmee komt, gefaciliteerd door MEDge, een opdracht tot stand tussen de betreffende opdrachtgever en medisch expert. MEDge is geen partij bij deze opdracht.

MEDge faciliteert een beveiligde samenwerkomgeving (de MEDgeShare) waar de opdrachtgever en medisch expert eenvoudig bestanden kunnen uitwisselen, communiceren en kunnen samen werken aan de expertiseopdracht. Het resultaat is een snel, deskundig medisch expertise. 

Wat vervelend dat u een klacht heeft! Stuur ons een mail via support@medge.care en leg hierin duidelijk uit wat uw klacht is en aan welk onderdeel dit gerelateerd is. Gaat het over een expertise, de website of over een opdrachtgever/medisch expert? Hoe specifieker u bent, hoe beter wij u kunnen helpen.

Het supportteam is op werkdagen beschikbaar om uw klacht te behandelen.

U hoort snel van ons!

Heeft u een vraag, opmerking, tip of is iets onduidelijk?

 • Bekijk dan eerst u het antwoord op uw vraag kunt vinden op deze Vraag en Antwoord pagina.
 • Vindt u geen antwoord op uw vraag? Stuur ons dan een mail via support@medge.care en uw vraag wordt via de mail beantwoord of er wordt contact met u opgenomen. Vermeld dus duidelijk uw contactgegevens.Het supportteam is op werkdagen beschikbaar om uw vraag te beantwoorden. U hoort snel van ons!

Medisch expert (algemene informatie)

Een medisch expert is een onafhankelijke medische specialist die een onderzoek uitvoert (een medische expertise). Deze medische expertise kan nodig zijn in het kader van een letselschade zaak of in het kader van arbeid en gezondheid. 

Een opdrachtgever kan een medische expertise aanvragen bij een medisch expert. Er zijn verschillende opdrachtgevers denkbaar. Denk aan letselschade advocaten of juristen, verzekeraars, medisch adviseurs, belangenbehartigers, verzekeringsartsen, het UWV, bedrijfsartsen, arboartsen of de rechtbank.

De medisch expert ontvangt van de opdrachtgever het verzoek tot expertise. Dit verzoek (op MEDge: de expertiseopdracht) is voorzien van de relevante informatie met betrekking tot de vraagstelling. Indien de medisch expert zich geschikt acht tot het doen van de opdracht en beschikbaar is kan hij reageren op de expertiseopdracht. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met het voorstel van de expert dan gaan zij samenwerken. In dat geval ontstaat er een MEDge en krijgen beide partijen toegang tot de MEDgeShare. In de volgende fase zal de opdrachtgever de medische gegevens toesturen en de betreffende expertise vragen concretiseren. De expert beoordeelt de stukken en bekijkt of hij alle relevante gegevens heeft.

In veel gevallen zal de expert daarna de cliënt uitnodigen voor de daadwerkelijke medische expertise (de anamnese).

Na de anamnese en verder onderzoek stelt de expert een concept expertiserapport op. In dit rapport geeft de expert zijn onderzoeksbevindingen weer en bespreekt hij de medische stukken. Daarnaast schrijft de expert een beschouwing, waarin de expert de alle gegevens en onderzoeksresultaten weegt en de vragen van de opdrachtgever beantwoord. Ten slotte komt de expert met gemotiveerde conclusies.

De opdrachtgever of cliënt kunnen eventueel nog wat opmerkingen plaatsen bij het concept. De expert zal vervolgens het definitieve rapport opmaken en verzenden naar de opdrachtgever.

Alle zorgverleners met een BIG-registratie kunnen zich inschrijven op het digitale platform van MEDge. Het is overigens de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener om de grenzen van zijn vakkundigheid en deskundigheid te bewaken.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift is belangrijk voor een medisch expert. Daarnaast moet de medisch expert voldoende tijd hebben om aan de slag te gaan met de stukken, de daadwerkelijke expertise en het schrijven van het rapport.

Een medisch expert die zich nieuw aanmeldt bij MEDge ontvangt een leidraad Medisch Expertise.

Wilt u een keer proberen hoe het is om uw expertise in te zetten en een expertiserapport te schrijven, maar heeft u nog geen btw-nummer? Dan kan dat (fiscaal gezien) éénmalig. Als u besluit vaker te adviseren is het aanvragen van een BTW-nummer noodzakelijk. 

Zie Vraag&Antwoord ‘KvK-nummer of BTW-ID aanvragen’’.

Verzekeren en ondernemen

Het is als medisch expert van belang om uw risico’s af te dekken. Een medisch expert adviseert namelijk binnen een juridisch geschil of in het kader van een arbeidszaak. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt tegen schade. 

De medisch expert is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste verzekeringen, dus niet alleen de aansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden.

Wanneer u als arts vaker uw expertise gaat inzetten in het kader van een medisch expertise, dan moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. U gaat namelijk zelfstandig en voor uzelf aan de slag.

Aanmelden bij de Belastingdienst kan op twee manieren. Via inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK) óf via een BTW-ID. Twijfelt u tussen deze twee? Laat u dan adviseren via de Belastingtelefoon. Hieronder (kort) een weergave van bovenstaande opties.

KVK-nummer


BTW-ID

Wanneer u niet verplicht bent om u in te schrijven bij de KvK, kunt u via het OSO-formulier een BTW-ID aanvragen. OSO staat voor Opgaaf Startende Onderneming.

Let op: zodra u regelmatig gaat adviseren, zult u zich alsnog moeten inschrijven bij de KvK.

Één keer proberen
Als medisch expert mag u (fiscaal gezien) één keer adviseren op het digitale platform van MEDge zonder BTW-ID of KvK nummer. Bevalt het goed? Dat is fijn om te horen! Zorg dat u snel een KvK-nummer aanvraagt of het Oso-formulier invult om verder te adviseren.

Let op: MEDge is niet uw werkgever/opdrachtgever, maar het platform waarop u opdrachtgevers vindt. Als u adviseert via het digitale platform van MEDge heeft u dus al snel meerdere opdrachtgevers.

Bel de Belastingtelefoon voor vragen en advies: 0800 – 0543 (gratis).

Als medisch expert met een eenmanszaak betaalt u inkomstenbelasting en omzetbelasting, ook wel btw-aangifte genoemd.

Omzetbelasting
Als u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent dan draagt u btw af over uw omzet. Omzetbelasting is ook wel bekend als btw-aangifte. Deze aangifte doet u online via uw zakelijke portaal van de Belastingdienst. U komt in het zakelijke portaal door in te loggen met de inlogcode en wachtwoord dat u van de Belastingdienst heeft ontvangen na uw inschrijving bij de KvK. Het kan zijn dat u uw eerste aangifte schriftelijk moet doen.

De aangifte is meestal per kwartaal, maar het is mogelijk om een verzoek te doen voor een maand- of jaaraangifte.

Hoeveel belasting u moet afdragen, hangt af van het aantal uur dat u heeft geadviseerd en tegen welk tarief u heeft geadviseerd. Let op: u doet ook btw-aangifte als u € 0,- heeft verdiend.

Handige tip: de app Btw-Alert van de Belastingdienst stuurt u een herinnering wanneer u uw btw-aangifte moet doen. De app is te downloaden via de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/gebruik-onze-app-btw-alert

Per kwartaal gaat het om de volgende data (per kwartaal):

Aangifte over kwartaal 1 à uiterlijk 30 april.

Aangifte over kwartaal 2 à uiterlijk 31 juli.

Aangifte over kwartaal 3 à uiterlijk 31 oktober.

Aangifte over kwartaal 4 à uiterlijk 31 januari.

Indien u vergeet aangifte te doen loopt u het risico een forse boete te betalen, ook als u € 0,- heeft verdiend.

Inkomstenbelasting
In Nederland, dus als u in Nederland woont of vanuit Nederland inkomsten hebt, moet u belasting betalen over uw inkomen, financiële belangen in een vennootschap, uw spaargeld en beleggingen.

De aangifte inkomstenbelasting doet u in de maand april.

Bel de Belastingtelefoon voor vragen en advies: 0800 – 0543 (gratis).

Medisch expert op het digitale platform van MEDge

Het digitale platform MEDge en het gebruik van de MEDgeShare is gratis voor medisch experts. Als medisch expert betaalt u niks voor MEDge en kunt u alleen verdiensten maken.

Opdrachtgevers betalen wel voor het gebruik van MEDge, zij kopen na registratie een licentie om toegang te krijgen tot het digitale platform en de MEDgeShare. Daarbij betalen zij per expertiseopdracht ook een percentage.

Nb. Medisch experts dienen zich wel aan te melden bij KVK of een BTW-nummer aan te vragen. Zie voor meer informatie het blok ‘verzekeren en ondernemen.’

Er zijn enkele mogelijkheden om uw kansen te vergroten om aangenomen te worden door een opdrachtgever:

 • Maak uw profiel zo volledig en aantrekkelijk mogelijk. Zorg voor een representatieve foto en beschrijf uw ervaring en expertise nauwkeurig. Voeg ook uw opleidingen en certificaten toe. Tevens kunt u een kort stukje over uzelf schrijven. Indien u vaker bepaalde expertises uitvoert, kunt u dat ook vermelden;
 • Schrijf een uitgebreide reactie op een geplaatste expertiseopdracht indien u met een opdrachtgever wil samenwerken. Hierin legt u duidelijk uit waarom u geschikt bent voor deze expertiseopdracht, en wat uw ervaring is. In deze reactie kunt u ook vermelden binnen welke termijn u verwacht de expertise te kunnen uitvoeren.
 • Ga voor een marktconform tarief. Pas het tarief dat u vraagt voor een expertise aan aan uw specialisme en ervaring. Eventueel kunt u een kort stukje over uw tarief opnemen in de reactie op een expertiseopdracht.
 • Zorg voor een goede beoordeling van uw opdrachtgever. U krijgt een goede beoordeling van uw opdrachtgever indien u een deskundig expertiserapport schrijft, u goed contact houdt met de opdrachtgever en de samenwerking soepel verloopt. De beoordeling wordt omgezet in 1 tot 5 sterren en is zichtbaar op uw profiel. Met een goede beoordeling bent u natuurlijk aantrekkelijker voor opdrachtgevers.

Als een opdrachtgever het aanbod van de expert accepteert dan ontstaat er een MEDge! De samenwerking gaat dan echt beginnen. Samen met de opdrachtgever krijgt u dan toegang tot de MEDgeShare, waar u een map deelt. Deze map kunt u gebruiken om veilig bestanden uit te wisselen. In deze map kunt u ook het uiteindelijke expertiserapport plaatsen.

Houdt rekening met een aantal stappen:

 • Nadat de samenwerking tot stand is gekomen, valt MEDge (als platform) er tussen uit. Het is dus belangrijk dat de opdrachtgever en de expert verder de details van de samenwerking vormgeven. Hiervoor kan de model overeenkomst van opdracht worden gebruikt. Bewaar deze overeenkomst ook in de gedeelde map.
 • De opdrachtgever en expert zullen ook de inhoud van de precieze expertise nog moeten overleggen. De opdrachtgever zal duidelijk moeten aangeven wat hij van de expertise verwacht en welke vragen hij graag beantwoordt ziet in het rapport. Ook de medische gegevens moeten nog worden uitgewisseld. Het is belangrijk voor de expert dat, voordat hij daadwerkelijk begint, zorgt dat de inhoud van de opdracht duidelijk is, en hij alle benodigde stukken heeft. Mist de expert nog medische gegevens, dan zullen die nog moeten worden opgevraagd.
 • De expert regelt zelf hoe, waar en wanneer de expertise wordt uitgevoerd. Uiteraard in overleg met de opdrachtgever. MEDge is niet betrokken bij de verdere uitvoering van de expertise.
 • Als expert zult u de opdrachtgever goed op de hoogte moeten houden van de voortgang van de expertise, zodat alle partijen weten waar zij aan toe zijn. Dit doet u in een logboek. In dit logboek houdt u bijvoorbeeld bij of u alle stukken heeft bestudeerd, of u bijvoorbeeld de cliënt/patiënt heeft uitgenodigd voor de expertise, en hoe ver u bent met het rapport.

Indien het expertiserapport definitief is en is gedeeld met de opdrachtgever, eindigt de opdracht en stopt de samenwerking.  

MEDge gebruikt een beoordelingssysteem om opdrachtgevers meer inzicht te geven in de kwaliteit van medisch experts. Een medisch expert ontvangt na afloop van het adviestraject een beoordeling. De rating loopt van 1 tot 5 sterren. Waarbij 1 ster slecht is en 5 sterren uitstekend.

Een medisch expert wordt beoordeeld op samenwerkkwaliteiten, communicatie, vaardigheden, expertise en snelheid. De opdrachtgever kan ook een toelichting schrijven. U ontvangt een goede beoordeling indien de samenwerking in zijn algemeenheid goed verloopt.

Het aantal sterren wordt zichtbaar op het profiel van de medisch expert voor opdrachtgevers. Opdrachtgever werken graag samen met een medisch expert met goede beoordelingen.

Bent u het als medisch expert niet eens met de beoordeling van een opdrachtgever na een adviestraject, dan raden wij het u af om direct contact op te nemen met de opdrachtgever. Hierdoor wordt de relatie verstoord en zal het beoordelingssysteem niet meer optimaal werken. Heeft u het idee dat er een fout is gemaakt, mail ons dan via support@medge.care en laat ons weten wat volgens u niet klopt.

MEDge gebruikt een beoordelingssysteem om opdrachtgevers meer inzicht te geven in de kwaliteit van de medisch expert. Een medisch expert ontvangt na afloop van het expertisetraject een beoordeling. De rating loopt van 1 tot 5 sterren. Waarbij 1 ster slecht is en 5 sterren uitstekend.

Een medisch expert wordt beoordeeld op samenwerkkwaliteiten, communicatie, vaardigheden, expertise en snelheid. De opdrachtgever kan ook een toelichting schrijven. U ontvangt een goede beoordeling indien de samenwerking in zijn algemeenheid goed verloopt.

Het aantal sterren wordt zichtbaar op het profiel van de medisch expert voor opdrachtgevers. Opdrachtgever werken graag samen met een medisch expert met goede beoordelingen.

Bent u het als medisch expert niet eens met de beoordeling van een opdrachtgever na een expertisetraject, dan raden wij het u af om direct contact op te nemen met de opdrachtgever. Hierdoor wordt de relatie verstoord en zal het beoordelingssysteem niet meer optimaal werken. Heeft u het idee dat er een fout is gemaakt, mail ons dan via support@medge.care en laat ons weten wat volgens u niet klopt.

Bekijk de vraag en en antwoord pagina over de MEDgeShare.

Als er een probleem ontstaat binnen uw samenwerking kunt u een geschil aanmaken. Dit doet u via ‘geschillen’ in het menu op het digitale platform. 

Indien u klikt op ‘meld een geschil’, kunt u ons meer informatie toesturen. MEDge onderzoekt het probleem vervolgens treft passende maatregelen. U ontvangt altijd een bericht van ons.

U kunt ook een geschil melden via suport@medge.care. MEDge zoekt dan een passende oplossing.

Wat jammer dat u uw account wilt verwijderen. Kunnen wij nog iets voor u betekenen? Mail ons dan via support@medge.care

Wilt u echt geen  gebruik meer maken van het digitale platform van MEDge, klik dan via ‘accountinstellingen’ op ‘account verwijderen’.

De overeenkomst van opdracht (OVO)

MEDge is een digitaal platform dat het mogelijk maakt voor opdrachtgevers om een geschikte en deskundige medisch expert te vinden voor een expertise opdracht. Wanneer beide partijen zijn MEDged komt er een opdracht tot stand. MEDge is geen partij bij deze opdracht. Opdrachtgever en opdrachtnemer (medisch expert) bepalen samen hoe zij de onderlinge relatie invullen. 

Omdat de expertiseopdracht niet in loondienst wordt uitgevoerd is het verstandig om een Overeenkomst van Opdracht (Ovo) op te stellen. Deze Ovo is niet verplicht, maar wel aan te raden!

Een Ovo is een overeenkomst waarbij de opdrachtgever een bepaalde opdracht opdraagt aan een opdrachtnemer (de medisch expert). De opdrachtnemer voert deze opdracht zelfstandig uit. In de overeenkomst worden werkafspraken vastgelegd waaruit de zelfstandigheid van de opdrachtnemer blijkt. 

Waarom is het van belang?
Als de overeenkomst van opdracht dus voldoende laat zien dat de opdracht zelfstandig wordt uitgevoerd en dat er ook volgens de overeenkomst gewerkt wordt, dan is er geen sprake van loondienst. Er wordt dan dus niet voldaan aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst. 

De opdrachtgever hoeft in dat geval dus geen loonheffing in te houden. Daarbij komt de opdrachtnemer in aanmerking voor de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek). De opdrachtnemer blijft wel verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen.

De gebruikersovereenkomsten gelden tussen het platform MEDge en de opdrachtgever of opdrachtnemer. Echter, nadat de opdrachtgever en medisch expert (opdrachtnemer) zijn gekoppeld, valt MEDge er tussen uit. Opdrachtgever en opdrachtnemer bepalen zelf hoe zij hun samenwerking voortzetten en vormgeven. Hiervoor is het gebruikelijk om een overeenkomst van opdracht te sluiten. De Ovo geldt dus tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

De overeenkomst van opdracht wordt meestal geïnitieerd door de opdrachtgever. MEDge faciliteert een model overeenkomst van opdracht, maar het is van belang dat de overeenkomst van opdracht goed aansluit bij de specifieke opdracht en omstandigheden.

De Ovo wordt vastgelegd nadat de opdrachtgever en opdrachtnemer worden geMEDged. Beide partijen ondertekenen de Ovo en het is aan te raden om de Ovo goed te bewaren in de administratie en op de MEDgeShare.

Uit de Ovo moet dus duidelijk blijken dat de opdracht zelfstandig wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer (de medisch expert). De volgende afspraken kunnen worden vastgelegd:

 • Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaat geen gezagsverhouding
 • De opdrachtnemer krijgt dus de vrijheid om het werk naar eigen inzicht en in eigen tijd uit te voeren
  • Wel kan de opdrachtgever vastleggen welk resultaat hij verwacht en kan er worden overlegd over een globale planning of een deadline
 • De opdrachtnemer krijgt geen loon
  • Er worden alleen afspraken gemaakt via het platform over uurtarieven of een vaste prijs voor de gehele opdracht

MEDge faciliteert een model overeenkomst van opdracht. Dit model is gebaseerd op een modelovereenkomst van de Belastingdienst, in samenwerking met VNO-MKB/ MKB-Nederland. Deze overeenkomst is bij de Belastingdienst op 29-02-2016 geregistreerd onder nummer 9015550000-06-2 en is van toepassing in situaties waarin werkgeversgezag ontbreekt.

U vindt deze model Ovo in de samenwerkomgeving (de MEDgeShare), wanneer de opdrachtgever met de medisch expert is gekoppeld.